Cilj projekta

Cilj SEE URBAN projekta je primjena i prilagođavanje primjera dobre prakse udruživanja jedinica lokalne samouprave radi smanjenja rizika od elementarnih nepogoda i drugih nesreća u zemljama Jugoistočne Europe, kako bi se umanjile posljedice ovih događaja i zaštitili ljudi, životna sredina i imovina.

Trajanje projekta

Sječanj 2017 – prosinac 2018.

Financijski doprinos EU

429.661,00 € / 74.47%

Ukupna vrijednost projekta

576.990 €

Zašto je projekat potreban?

Izloženost stanovništva elementarnim nepogodama i drugim nesrećama, kao i ekonomski gubici koji nastaju uslijed nepogoda, kontinuirano se povećavaju kako u zemljama regije, tako i u Hrvatskoj. Predviđanja upozoravaju da će uslijed klimatskih promijena izloženost zemelja Jugoistočne Europe elementarnim nepogodama i drugim nesrećama progresivno rasti.