Evakuacija

Izgradnja urbane otpornosti u jugoistočnoj Europi

Podgorica, Prvi radni sastanak u sklopu projekta Izgradnja urbane otpornosti u jugoistočnoj Europi